Svarvaregatan 13-15

Svedala 100.83

fastigheter/s-100-83
fastigheter/ngbg-people-colour-320
fastigheter/dji-0070
fastigheter/ngbg-people-colour-313
fastigheter/ngbg-people-colour-317
fastigheter/ngbg-people-colour-318
fastigheter/ngbg-people-colour-314
fastigheter/ngbg-people-colour-315
fastigheter/dji-0074
fastigheter/s-100-83
fastigheter/ngbg-people-colour-320
fastigheter/dji-0070
fastigheter/ngbg-people-colour-313
fastigheter/ngbg-people-colour-317
fastigheter/ngbg-people-colour-318
fastigheter/ngbg-people-colour-314
fastigheter/ngbg-people-colour-315
fastigheter/dji-0074

Beskrivning

Denna fastighet är belägen i nordöstra Svedala i ett industriområde för lättare industri, handel och kontor.
Området är mycket lättillgängligt då det ligger i direkt anslutning till trafikplats Svedala i korsningen E65 mellan Malmö och Ystad samt väg 108 mellan Trelleborg och Lund.

På fastigheten är den ena byggnaden uppförd 1997, på 2 680 kvm där huvuddelen är en öppen hall med mindre del kontor med 5-6 arbetsplatser. Det finns även en personalmatsal med kök och ett omklädningsrum med dusch. Den stora hallen är försedd med travers (2 x 6 ton) samt två stora inlastningsportar 4,5 -5,5m i höjd.

Tillbyggnaden har oljeavskiljare och även den en travers på 3,2 ton.
Den andra byggnaden på 1 560 kvm är uppförd 2002 och är i huvudsak en öppen hall med kontor och personalutrymme längs ena långsidan.
Tomten är asfalterad och inhägnad med goda parkeringsmöjligheter.

Fakta

Byggnadsår: 1997/ 2002
Fastighetsblad: Här
Karta: Visa på Google maps

Felanmälan

Klicka här
« Tillbaka