4:e solcellsanläggningen driftsatt / our 4th solarpark is now in production

Viken härligt känsla att pumpa in förnybar el i fastigheten, det ska det bli mer av. Total produktion i drift är nu 95 000kWh/år! / What a great feeling to “pump” in renewable electricity in our building. Our total production is now 95 000kWh