Agroma sv bygger om för att nyttja lokalerna I svedala optimalt