CORONAVIRUS COVID-19

Läget runt coronaviruset och de restriktioner som regeringen inför och förmodligen kommer att införa medför stora utmaningar för många av våra hyresgäster och även för oss.

På Verksamt.se finns samlad information från myndigheter om det nya coronaviruset och covid-19 som är viktig för dig som hyresgäst och företagare att känna till.

https://www.verksamt.se/om-verksamt/nyhetsarkiv/-/journal_content/56_INSTANCE_0LpMHH7zZQ6q/10183/NYHET_CORONA_2

Där finns bland annat information om anstånd med betalning av skatter och nya möjligheter till finansiering. Handläggningen för ansökningar är väldigt förenklad och det räcker med att uppfylla baskriterierna för att ansökan ska gå igenom.

Vi ber er att ta del av denna information och i första hand använda er av de verktyg som regeringen skapat utifrån rådande läge, innan ni ber om hyresnedsättning eller anstånd med betalning.

Med förhoppning om att detta är fort övergående

Eroomgruppen