Eroom förbinder sig att följa fn:s globala mål / eroom pleges to follow the united nations 17 sustainability global goals!

Från och med idag kommer Eroom och dess dotterbolag att verka för FN:s globala hållbarhets mål. Vi kommer att matcha och prioritera våra investeringar samt handlingar efter FN:s mål i den mån det är möjligt. Vi kommer att prioritera hyresgäster som också förbinder sig att följa dessa mål. Vi som entreprenörer och fastighetsägare kommer att ta en tydlig ställning för detta framöver och successivt väva in det i vår verksamhet.

From today Eroom, with its daughter companies, will strive to fulfil The United Nations 17 Global Sustainability Goals. We will prioritize tenants that also pledge to follow these goals. One of the goals is that we from now on will write an abbreviation verion in english to include as manny as possible, (Goal nr 16 Peaceful and Including societies)

Läs här om FN:s globala mål