Finns din bostad/fastighet kvar om havsnivån stiger med 2m? / will your house/property be here if the sea level rises with 2m?

Klicka på länken nedan:
Utforska nivån på denna animerade kartan / Explore with this animated map