Gatufest på norra grängesbergsgatan den 24:e september!!!!

Gå in på ngbg.se och anmäl er!!! Gör anmälan här!

Det här är en dag då alla grupper, föreningar i området som samarbetar får

möjlighet att lära känna andra på gatan och ges möjlighet att presentera det alla

håller på med i en form av gatufest.

Vi vill synliggöra den kreativitet och entreprenörsanda som finns i dessa

fastigheter, flytta ut verksamheterna på gatan och skapa en brokig gatufest där

alla som kan och vill ska få delta utifrån sina förutsättningar.

Malmö stad och Fastighetsägare Sofielund kommer att hjälpa till och realisera

denna gatufest. Men vi kommer även bjuda in andra som stärker arrangemanget

och som är villiga att delta på de premisser som finns.

Grunden är att vi stödjer aktörer att genomföra aktiviteter, vi ska inte styra

projektet i traditionell mening utan vi ska stödja och facilitera arrangemang som

aktörerna längs gatan vill genomföra.

I samarbete med alla de verksamheter som finns längs med Norra Grängesbergsgatan

och närliggande kvarter kan de möten som uppstår fungera som en inkubator

för nya idéer och samarbeten.