Gatufesten ngbg återvänder I september! / the ngbg street party is recurring again in september!

Vi är oerhört glada för att den uppskattade gatufesten skall bli av igen. Inom två veckor påbörjas planeringen..

We are extreemely happy that the popular street party will occur again. Within two weeks the planning begins..

Read about it here