Intressant kandidatuppsats om NGBG

Kulturgeografiska institutionen

Destination: Norra Grängesbergsgatan Ett industriområdes plats i den postindustriella staden

Läs uppsatsen här