Konsfabriken hade vernisage / the art factory had an exhibition

En av våra hyresgäster Konstfabriken hade vernissage på N Grängesbergsgatan vilket vi inte ville missa och vilka fantastiska bilder de har gjort

One of our tenants “The Art Factory” had an exhibition that we did not want to miss. I thought that the drawings were incredible.