Ny frärrvärmeanläggning på aspötatan 1 / new thermal heating system installed on aspögatan 1

Nu äntligen får våra hyresgäster lite värme. Givetvis köper vi endast förnybar fjärrvärme som säkerställer att våra fastigheter genererar noll utsläpp av växthusgaser!

Now, at last our tenants can get some well needed heat. We have, of course, ordered heating that is guaranteed not to add to the global heating!