Ny solcellsanläggning på 50 000kwh/år på bjurögatan 48 / new solar panel system that will produce 50 000kwh/year on bjurögatan 48

Nu har vi installerat vår 2:a solcellsanläggning och detta är även den största. Anläggningen täcker förbrukningen av hushållsel för ca 20 lägenheter. Detta är en bidragande faktor till vårt mål att uppnå våra långsiktiga hållbarhetsmål

Now we have installed our second solar panel production site and it will produce the equivalent of the average consumption of electricity in 20 appartements on a yearly basis. This is a good step towards fulfilling our long term sustainability goals.