Pågens plank blommar!

Pågens plank i korsningen N Grängensbergsgatan / Norbergsgatan fullkomligt exploderar av grönska nu efter att de monterat automatisk bevattning. Före och efter!!!!

Härligt att se hur en fastighetsägare kan bidra med värde till staden på ett miljövänligt sätt och samtidigt få bort klottret som inte alla uppslattar!