Pressmeddelande: eroom deltar I en nationell solutmaning som startar I skåne / press release: eroom is joins a national solar pledge that starts in skåne

Read the press release here

Eroom har skrivit under att fram till 2020 öka produktionen av förnybar solcellsenergi med 200% från 100kW till 3ookW (ca 300 000kWh)