Utemiljön är klar på förskolan

I dagarna öppnades hela förskolegården på Gullängens förskola, efter många
månader av beslutsfattande, utredningar, efterföljande saneringar och återställande
av kullar, cykelslinga och redskap i denna ”vilda del” av förskolegården.