Vår 3:e solcellsanläggning på 15 500kwh/år klar på n grängesbergsgatan 26 / our third solar plant producing 15 500kwh/year on n grängesbergsgatan 26 delivered

Tillsammans med E.ON har vi monterat vår tredje solcellsanläggning. Det känns fantastiskt kul att kunna bidra med förnybar energi i innerstaden.

Together with E.ON we have now installed our third solar plant. It really feels great to be able to contribute with sustainable energy in the city.