Vi installerar en ny stor port till vår nya hyresgäst I svedala

Här ska en ny stor port upp för att komma ut med de stora jordbruksmaskinerna.