Vi välkomnar vår nya hyresgäst lp gas till bjurögatan 48 / we welcome our new tenant lp gas to bjurögatan 48

Efter ett år av planerande kan nu Kent, ägare av LP Gas börja sälja gas utmed Bjurögatan 48

After one year of planning now at last Kent, the owner of LP Gas, can start selling gas on Bjurögatan 48