Om oss

Eroom Förvaltning är ett progressivt bolag som äger, utvecklar samt förvaltar fastigheter koncentrerat till Sofielunds Industriområde, Norra Grängesbergsgatan i Malmö. Vi har även lokaler i Östra Grevie, Svedala samt Östra hamnen i Malmö.

Vi äger idag ca 50 000 kvm kontor, lager, handel och industri, och har ca 300 hyresgäster.

Vårt mål är att genom en aktiv förvaltning och i samverkan med våra kunder inte bara utveckla våra fastigheter utan även bidra till positiv utveckling av stadsdelen i stort.

Vad definierar Eroom?

Vår vision är att skapa förutsättningar och möjligheter för marknad och för våra hyresgäster att på eget initiativ och genom egen kraft vilja växa och bidra till en positiv utveckling i och kring våra fastigheter.

Vi strävar efter att vara flexibla och öppna för förändring och med ny teknologi får vi en modern förvaltning som till stora delar är automatiserad. Då arbetskraft behövs, köper vi företrädesvis in den av våra hyresgäster. Vi kan då snabbt kan konsolidera oss på en kontinuerligt föränderlig marknad.

Vår filosofi är hög service, låga hyror och 4 x win (vi-oss-andra-världen).

Vad skiljer oss från mängden?

1. Organisationen är liten, tät och effektiv med korta beslutsvägar och god förmåga att snabbt kunna göra omprioriteringar för att kunna få det som vid varje tillfälle mest behöver göras gjort. Åtgärderna som vidtogs direkt efter översvämningen i aug/sept 2014 är ett bra exempel på det.

2. Genom att ständigt vårda relationen med externa hantverkare har organisationen ett nät av kompetenser som kan kallas in vid behov. Hantverkarna samverkar smidigt med varandra efter många projekt som de varit delaktiga i tillsammans, men belastar inte organisationen när de inte behövs.

3. Samarbetet med mycket skickliga hantverkare som renoverar och genomför de värdeskapande förändringarna bidrar till att göra avkastningen på investeringarna så god.

4. Genom att ägaren, Kwame, själv besitter så goda kunskaper inom diverse byggtekniska områden så- som t ex VVS och ventilation, och själv är på plats vid projekten, kan konsulttimmarna hållas till ett minimum och projekten genomföras ännu kostnadseffektivare.

5. Grundidén att både hyresvärd och hyresgäst ska vara nöjda med hyresförhållandet för att det ska komma till stånd och/eller fortgå (”win-win or no deal”) genomsyrar alla förhandlingar med hyresgäster såväl som med andra samarbetspartners. Detta kombinerat med en klar bild av vart man vill komma gör att i stort sett varje möte med både hyresgäster och samarbetspartners antingen leder till fördjupade relationer som gynnar organisationen eller avslutade relationer som annars skulle tyngt organisationen.

6. Den anda av prestigelös nyfikenhet och vilja att ständigt lära och bli bättre som finns inom organisationen gör att anpassningar och förbättrade rutiner sker fortlöpande allteftersom ny information och feedback på vidtagna åtgärder inhämtas.

Hur arbetar vi?

Teknik

Vi strävar efter att ständigt använda och implementera den senaste tekniken för att effektivisera vår förvaltning.

Effektivisering & automatisering

- datoriserade styr- och reglersystem
- kamerabevakning och fjärrvisningar
- närvarodetektorer i allmänna utrymmen för belysning
- byte av armaturer till miljövänliga och effektiva alternativ
- installerar bredband i alla fastigheter

Miljön

- installerat 4st solcellsanläggningar om 97 000kWh/år, klart 15 februari 2017
- mål att installera totalt 500 000kWh innan 2020
- köper endast fossilfri el av EON, sedan 1 april 2017
- köper endast fossilfri fjärrvärme från EON, sedan 1 april 2017
- skriver miljöavtal med samtliga hyresgäster, löpande
- följer FN:s globala hållbarhetsmål, sedan 3 december 2016
- gas till fjärrvärme, klart 2015
- byter fönster till 3-glas isolerfönster, sker löpande
- tilläggsisolerar när vi lägger om tak, sker löpande
- dimensionerar om till lågvärmessytem, sker löpande

Resultat

- framkant och unika i området
- minskade koldioxidutsläpp
- bidrar för att vi ska uppnå FN:s globala hållbarhetsmål
- bättre ekonomi
- mer lättförvaltat
- nöjda hyresgäster

Kwame Moore

Kwame Moore

Mer info
Daniel Carter

Daniel Carter

Milfords Way AB
Mer info
Katarina Götrick

Katarina Götrick

Mer info

Veronica Hansson Böttern

Mer info